Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem jako element systemu zarządzania kryzysowego w organizacji
Tytuł równoległy: Risk analysis and risk management as part of the crisis management system in the organization
Autor: Szlachcic, Bogusław
URI: http://hdl.handle.net/11331/519
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 229-241
Abstract: :W artykule autor podejmuje problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Przedstawia wagę prowadzenia ciągłej analizy możliwych ryzyk, ich identyfikacji oraz sposobu postępowania z nimi. Artykuł zawiera także syntetyczną prezentację procesu zarządzania ryzykiem i jego najczęstszych metod. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem przez organizacje, a także problemy związane z jego praktyczną realizacją.
Description: In this article the author takes the issue of risk analysis and risk management in general and the impact on the organization and its safety. It shows the importance of continuous analysis of possible risks, identifying them and proposing how to deal with them. This article contains a synthetic presentation of the process risk management and the most common methods. The summary shows the positive consequences of the process of risk management by the organization, as well as problems related to its practical implementation.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics