The efficiency of the road transport sector in Poland and other member states of the European Union

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The efficiency of the road transport sector in Poland and other member states of the European Union
Tytuł równoległy: Efektywność sektora transportu drogowego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Autor: Baran, Joanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/516
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 193-201
Abstract: Transport is one of the most essential sectors of EU Member State economies. Road transport has the highest share of freight transport in the European Union. In 2010 the volume of goods transported, measured by transport performance in EU countries, amounted to 3831 billion t.km, and road transport accounted for nearly half the transport (45.9%). From the perspective of the whole economy as well as companies operating in the transport sector it is crucial to measure the efficiency of transport operations. This measurement can be made based on traditional, one-dimensional financial and economic indicators or using methods which allow to compare the relationship of several inputs and outputs. The purpose of this article is to determine the efficiency of road freight transport in Poland and in other countries of the European Union based on the Data Envelopment Analysis method. The calculated DEA model uses the following variables: number of employees, turnover of road transport undertakings and the volume of freight transport of goods by road. The highest efficiency of the transport sector was achieved by 5 countries (Germany, Netherlands, Luxemburg, Austria, Slovakia).
Description: Transport drogowy ma największy udział w przewozach towarów w Unii Europejskiej. W 2010 r. wielkość przewozu ładunków, mierzona pracą przewozową, w krajach Unii Europejskiej wyniosła 3831 mld t.km, a blisko połowa tych przewozów (45,9%) odbywała się transportem drogowym. Z perspektywy całej gospodarki, jak i podmiotów działających w sektorze transportu kluczową kwestią staje się ocena efektywności działalności transportowej. Ocenę tę można wykonać bazując na tradycyjnych, jednowymiarowych wskaźnikach finansowo-ekonomicznych lub stosując metody wielowymiarowe pozwalające porównać relację kilku nakładów i kilku efektów. W artykule określono efektywność transportu drogowego towarów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w oparciu o metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Jako zmienne do modelu DEA przyjęto: liczbę pracujących, przychody przedsiębiorstw transportu drogowego towarowego oraz wielkość przewozów ładunków. Najwyższą efektywnością sektora transportu drogowego towarów wśród 24 badanych krajów UE charakteryzowało się 5 państw (Niemcy, Holandia, Luksemburg, Austria, Słowacja).

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics