European identity as a prerequisite for the efficient strategic management in the European Union

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title European identity as a prerequisite for the efficient strategic management in the European Union
Tytuł równoległy: Tożsamość europejska jako warunek skutecznego zarządzania strategicznego w Unii Europejskiej
Autor: Basaj, Martyna; Kożuch, Bartosz
URI: http://hdl.handle.net/11331/513
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 89-95
Abstract: The aim of the article is to demonstrate that the internal weakness of the European Union as an organization, which prevents effective strategic management, results from the lack of a single organizational identity. The national governments hinder the development of the Community Method, treating their interests as paramount. Therefore they counteract the EU’s policies, making it difficult to implement the European regulations. The development of the European identity will thereby eliminate the lack of coherence, internal and external balance and will allow an efficient execution of the European growth strategies. Identity management should therefore be an integral part of the strategic management process.
Description: Artykuł ma na celu wykazanie, iż wewnętrzna słabość Unii Europejskiej jako organizacji, uniemożliwiająca skuteczne zarządzanie strategiczne, wynika z braku jednolitej tożsamości organizacyjnej. Rządy państw narodowych spowalniają rozwój metody wspólnotowej, traktując własne interesy jako nadrzędne. Dlatego też przeciwdziałają one politykom unijnym, utrudniając wdrażanie europejskich regulacji. Wykształcenie odpowiedniej, postnarodowej kultury organizacyjnej pozwoli na zniwelowanie braku spójności oraz równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w UE, a także umożliwi skuteczne wdrażanie europejskich strategii rozwoju. Zarządzanie tożsamością winno być więc integralnym elementem procesu zarządzania strategicznego.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics