Kryzys a zarządzanie finansami w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kryzys a zarządzanie finansami w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego
Tytuł równoległy: Crisis and finance management in a basic unit of territorial self-government
Autor: Wakuła, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/510
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 79-88
Abstract: Kryzys sektora finansów publicznych w Polsce w różnym stopniu wpłynął na kondycję finansową podmiotów zaliczanych do tego sektora. Jest zrozumiałe, iż w warunkach kryzysu gospodarczego nieunikniony jest spadek dochodów całego sektora, a zatem dochodów budżetu państwa, dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych. W konsekwencji każdy z tych podmiotów będzie zmuszony ograniczać swoje wydatki.
Description: Crisis of the sector of public finances in Poland influenced the financial condition of subjects of the sector to a various extent. It is clear that there is a decrease in income of the whole sector due to crisis, as well as income of the state budget, own income of the units of territorial self-government and other subjects of public finances. As a consequence, each of these subjects will be forced to limit its expenses.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics