Intelektualna działalność człowieka elementem komputerowej symulacji w procesach zarządzania

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Intelektualna działalność człowieka elementem komputerowej symulacji w procesach zarządzania
Tytuł równoległy: Intellectual human activity as element computer simulation in the processes of management
Autor: Kopczewski, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/505
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 21-28
Abstract: W artykule omówiono sposoby komputerowej symulacji intelektualnej działalności człowieka, gdzie wiedza ekspertów – specjalistów w danej dziedzinie jest zakodowana w postaci symbolicznych wyrażeń stanowiących odpowiednie zestawy faktów i reguł postępowania, tworząc w efekcie programy nazwane systemami ekspertowymi. Tak utworzone specjalizowane programy komputerowe są niezwykle przydatne w zarządzaniu organizacjami, w tym różnego rodzaju przedsiębiorstwami. Przedstawiono opis systemów ekspertowych, które ułatwiają podejmowanie decyzji organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych itp
Description: This paper discusses how computer simulation of human intellectual activity where knowledge of experts-experts in the field is encoded in the form of symboliced pressions which constitute an appropriate set of facts and rules of conduct, in effect creating a program called expert systems. This formed specialized computer programs are extremely useful in the management of organizations, including various types of businesses. A description of expert systems that facilitate the decision-making organizational, economic, social, etc.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics