Media w edukacji : obszary lokalności - różnorodność współczesności

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Media w edukacji : obszary lokalności - różnorodność współczesności
Tytuł równoległy: Media in education: local areas - the diversity of the present time
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/504
Date: 2013
Abstract: [Ze wstępu] Rzeczywistość społeczno-kulturowa i niesamowity postęp technologii komunikacyjnych sprawiają, że informacja, szybkość, jakość i sposób komunikowania stają się istotnym elementem obecności człowieka w społeczeństwie i jakości przebiegu procesu edukacyjnego. Media współkreują krajobraz edukacji społeczno-kulturowej społeczeństwa i mają wpływ na jej postrzeganie, szczególnie młodego pokolenia. Jednocześnie same oceniają rzeczywistość i same są poddawane ocenie. (…) Przedmiotem zainteresowań pedagogiki medialnej jako stosunkowo młodej, choć prężnie rozwijającej się subdyscypliny pedagogicznej, jest m.in. budowanie potencjału mediów w procesie kształcenia, wychowywania, samokształcenia, kształcenia równoległego oraz kształcenia na odległość. Edukacja z udziałem mediów stała się faktem i przebiega zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. Na niewiele zdały się postulaty środowiska pedagogów medialnych i medioznawców, apelujących o wdrożenie do polskich szkół przedmiotu „edukacja medialna”. Apel stał się głuchym wołaniem o potrzebę usystematyzowania edukacji medialnej, która i tak de facto ma miejsce, choć odbywa się głównie poza murami szkoły, często w samodzielnych dociekaniach i poszukiwaniach na potrzeby własne. (…) Edukacja medialna rozumiana jest jako wychowanie do mediów i nabywa¬nie kompetencji medialnych – ang. media literacy. Jest procesem kształcenia potencjalnych i aktywnych użytkowników mediów do odpowiedzialnego obcowania z mediami oraz stawania się świadomym obywatelem. Edukacja do mediów to wymóg współczesnych czasów i potrzeba edukacyjna. Przy czym przy niekorzystnym systemie szkolnym odnośnie edukacji medialnej, należy poszukiwać sposobów edukowania medialnego poza murami szkoły, m. in. w środowisku lokalnym. Media lokalne i sublokalne, szczególnie te niezależne, najlepiej znają swój teren oddziaływania, potrzeby i ograniczenia w działalności społecznej. Ukazują nawet najmniejsze inicjatywy godne zauważenia i upowszechniania, są tubą społeczności lokalnej, uczestniczą w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, działaniach demokratycznych, propagują ideę samorządności. Mimo wielu swoich wad i ograniczeń, media lokalne (środowiskowe) podkreślają różnorodność społeczno-kulturową poszczególnych zakątków kraju.
Description: Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone dla Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa” i poszczególnych autorów. Pełny tekst licencji http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics