Global and local media in school education and in regional culture reinforcement

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Global and local media in school education and in regional culture reinforcement
Tytuł równoległy: Media globalne i lokalne w edukacji szkolnej oraz wspieraniu kultury regionalnej
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/502
Date: 2016
Źródło: Journal of Modern Science. - 2016, nr 1/28, s. 65-88
Abstract: The focus of the article is on the need to fit media in the process of school and outof- school education, with the application of opportunities found in global and local media. A selection of pedagogical and sociological concepts in relation to the above mentioned issues was analysed. What is more, the meaning of media on a micro scale in constructing and reinforcing the regional identity and in protecting cultural heritage of the regions were described.
Description: W artykule podkreślono potrzebę uwzględnienia mediów w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, z wykorzystaniem możliwości tkwiących w mediach globalnych i lokalnych. Poddano analizie wybrane koncepcje pedagogiczne i socjologiczne dotyczące powyższych zagadnień. Przybliżono również znaczenie mediów w skali mikro w budowaniu i umacnianiu tożsamości regionalnej oraz ochronie dorobku kulturowego regionów. Słowa kluczowe: edukacja medialna, edukacja, szkolna, media globalne, media lokalne, kultura regionalna, tożsamość regionalna

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics