Funkcjonalność rozwiązań w trzech ustawach „warszawskich”: ustrój, podział zadań i kompetencji oraz organizacja władzy samorządowej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Funkcjonalność rozwiązań w trzech ustawach „warszawskich”: ustrój, podział zadań i kompetencji oraz organizacja władzy samorządowej
Tytuł równoległy: The functionality of the solutions in three Warsaw Acts: the municipal system, the division of tasks and competences and the organization of self-government authorities
Autor: Nelken, Stanisław
URI: http://hdl.handle.net/11331/489
Date: 2013
Źródło: Doctrina. 2013, nr 10, s. 151-177
Abstract: Trzy ustawy regulujące ustrój miasta stołecznego Warszawy, tzw. warszawskie, weszły kolejno w życie w latach 1990-2002: ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu m.st. Warszawy, ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju m.st. Warszawy i ustawa z dnia 15 marca 2002 r. Dwie pierwsze cechował zdecentralizowany model ustroju miasta, oparty na obligatoryjnym związku dzielnic-gmin, a potem gmin, które tworzyły Warszawę. Inaczej niż w innych miastach polskich, części składowe były jednostkami samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o samorządzie terytorialnym. Natomiast trzecia ustawa odznaczała się diametralnie inną konstrukcją ustroju miasta, obowiązującą w innych dużych miastach w Polsce. Oznaczało to, że Warszawa stała się gminą będącą miastem na prawach powiatu, a jednostkami wewnętrznego podziału miasta są dzielnice m.st. Warszawy, które pełnią rolę jednostek pomocniczych gminy i nie są jednostkami samorządu terytorialnego
Description: In the years 1990-2002 took effect three successive acts regulating the system of the Capital City of Warsaw: the act dated 18 May 1990 on the system of the local self – government, the act dated 25 March 1994 on the system of the Capital City and the act dated 15 March 2002 on the system of the Capital City. The first two acts were based on an obligatory union of municipal districts, and afterwards of the communes which formed Warsaw. The third one is characterized by a different approach to the construction of the municipal system: Warsaw became a municipal borough with the powers of a county, divided into districts functioning as auxiliary units. The publication is centered around the functionality of the solutions comprised in the acts based on two models of the municipal system: the decentralized and the centralized one. Moreover it focuses on the good and bad points of both models paying special attention to the number, the role and the position/status of the City’s components. It also analyses the consequences resulting i.e. from the division of the tasks and the competences or of the municipal property

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Doctrina. 2013. Nr 10 [16]
    Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW. 2013 r.: 4 pkt.
Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics