Butterflies and Icebreakers − how the support system for students with disabilities works at University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gulati, Beata
dc.date.accessioned 2016-04-01T08:51:01Z
dc.date.available 2016-04-01T08:51:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 249-256 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/472
dc.description Dwie statuetki Motyl i Lodołamacze, które otrzymał Uniwersytet Przyrodni-czo Humanistyczny w Siedlcach za program kształcenia integracyjnego studentów z nie-pełnosprawnościami, dały autorce tego artykułu inspirację, aby przyjrzeć się, jak studenci ze swoimi potrzebami edukacyjnymi wpływają na działania Centrum Kształcenia i Reha-bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Centrum działa w trzech obszarach nazwanych: Pre-student, Student i Post-student, oferując różnego rodzaju wsparcie stosownie do potrzeb studentów, dzięki czemu uczelnia staje się fizycznie, edukacyjnie, psychologicznie i społecznie dostępna. Studenci są tu porównani do motyli, które przechodzą cztery fazy roz-woju, od ucznia w szkole, który poszukuje ścieżki rozwoju, następnie zapisuje się na stu-dia i musi oswoić się z z zasadami panującymi w tym nowym środowisku jakim jest uczelnia, następnie zaczynają studiować korzystając ze wszystkich aspektów życia stu-denckiego aby w końcu stać się Motylami, które kończą studia i zaczynają swoją karierę zawodową z sukcesem pl
dc.description.abstract Two statuettes the Butterfly and Icebreakers given to Siedlce University of Natural Sciences and Humanities for the program of inclusive education for students with disabili-ties gave the author of this article inspiration to look simultaneously at the students and the Centre for Education and Rehabilitation of Disabled Students. The Centre operates on three levels Pre-student, Student and Post-student and offers different services for stu-dents according to their specific needs, which means making the university physically, educationally, psychologically and socially accessible. Students are compared to Butterflies who undergo four stages, from being pupils at school, later are enrolled and adjust to university rules, then become students, take part in all aspects of academic life and finally Butterflies when they graduate and find their successful professional career en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.subject Kształcenie integracyjne pl
dc.subject Nagrody pl
dc.subject Studenci niepełnosprawni pl
dc.subject Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce). Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pl
dc.subject Awards en
dc.subject Disabled students en
dc.subject Inclusive education en
dc.subject Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Centre for Education and Re-habilitation of Disabled Students en
dc.title Butterflies and Icebreakers − how the support system for students with disabilities works at University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce en
dc.title.alternative Motyle i Lodołamacze, czyli jak działa system wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach pl
dc.type Article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics