Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych
Tytuł równoległy: Hippotherapy as a form of rehabilitation and support social inclusion of people with disabilities
Autor: Bednarczyk, Małgorzata
URI: http://hdl.handle.net/11331/467
Data: 2015
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 207-217
Streszczenie: Hipoterapia jest jedną z form ćwiczeń leczniczych. Jest również przykła-dem na wykorzystanie dóbr przyrody w leczeniu niepełnosprawności zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Artykuł podejmuje zagadnienie zastosowania koni w terapii osób z niepełnosprawnością. Terapia z koniem, pod kierunkiem terapeuty, ma za zadanie przywrócić pacjentom sprawność fizyczną i psychiczną w możliwie jak największym zakresie. Autor wskazuje główne obszary wykorzystania tych zwierząt w rehabilitacji, analizując dostępną na ten temat literaturę naukową i wyniki badań naukowych
Opis: Hippotherapy is a form of therapeutic exercise. It is also an example of how natural resources are used to treat disabilities in both children and adults. The paper tackles the issue of using horses in the treatment of people with disabilities. The aim of equine-assisted therapy, carried out under the direction of a therapist, is to treat physi-cal as well as mental disorders, and restore patients to the best health possible. The au-thor analyses the available literature and research results to highlight the main areas of using horses for rehabilitation purposes

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki