Integracja to nie tylko szkoła integracyjna

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kotormus, Oksana
dc.contributor.author Lisowska, Marzena
dc.date.accessioned 2016-03-31T10:13:13Z
dc.date.available 2016-03-31T10:13:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 173-186 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/465
dc.description This article attempts to highlight the significance of personalized integration measures aimed at supporting a child diagnosed with autism. The first part of the article contains a brief analyse of the concept of inclusive education, with most attention given to the aim of integrating. The main and empirical part consist of a report of an assistant teacher on progress of a pupil diagnosed with autism attending the secondary school in Łomianki. Systematic observation of the boy, supporting his development from the early childhood, and above all cooperation of the parents, therapists and people of good will were crucial factors of reaching both integrating and inclusive effect en
dc.description.abstract W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania znaczenia zindywiduali-zowanych działań integracyjnych ukierunkowanych na wsparcie dziecka z diagnozą autyzmu. W pierwszej części artykułu przestawiono krótką dyskusję na temat pojęcia integracji, przy czym najwięcej uwagi poświęcono celowi integracji. Główną i praktycz-ną część artykułu stanowi relacja nauczyciela wspomagającego ucznia z autyzmem uczęszczającego obecnie do gimnazjum ogólnodostępnego na terenie miasta Łomianek. Wnikliwa obserwacja chłopca, wspieranie jego rozwoju od wczesnego dzieciństwa, a nade wszystko współdziałanie rodzica, specjalistów oraz ludzi dobrej woli były istot-nymi czynnikami osiągnięcia zarówno integracyjnego, jak i włączającego efektu pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.subject Integracja pl
dc.subject Nauczyciel pl
dc.subject Niepełnosprawność pl
dc.subject Rodzic pl
dc.subject Disability en
dc.subject Inclusion en
dc.subject Parent en
dc.subject Teacher en
dc.title Integracja to nie tylko szkoła integracyjna pl
dc.title.alternative Integration is not only an integrated school en
dc.type Article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics