Integracja to nie tylko szkoła integracyjna

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Integracja to nie tylko szkoła integracyjna
Tytuł równoległy: Integration is not only an integrated school
Autor: Kotormus, Oksana; Lisowska, Marzena
URI: http://hdl.handle.net/11331/465
Date: 2015
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 173-186
Abstract: W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania znaczenia zindywiduali-zowanych działań integracyjnych ukierunkowanych na wsparcie dziecka z diagnozą autyzmu. W pierwszej części artykułu przestawiono krótką dyskusję na temat pojęcia integracji, przy czym najwięcej uwagi poświęcono celowi integracji. Główną i praktycz-ną część artykułu stanowi relacja nauczyciela wspomagającego ucznia z autyzmem uczęszczającego obecnie do gimnazjum ogólnodostępnego na terenie miasta Łomianek. Wnikliwa obserwacja chłopca, wspieranie jego rozwoju od wczesnego dzieciństwa, a nade wszystko współdziałanie rodzica, specjalistów oraz ludzi dobrej woli były istot-nymi czynnikami osiągnięcia zarówno integracyjnego, jak i włączającego efektu
Description: This article attempts to highlight the significance of personalized integration measures aimed at supporting a child diagnosed with autism. The first part of the article contains a brief analyse of the concept of inclusive education, with most attention given to the aim of integrating. The main and empirical part consist of a report of an assistant teacher on progress of a pupil diagnosed with autism attending the secondary school in Łomianki. Systematic observation of the boy, supporting his development from the early childhood, and above all cooperation of the parents, therapists and people of good will were crucial factors of reaching both integrating and inclusive effect

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics