International experience of teaching deaf and hard of hearing students at university level – a short review

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gulati, Beata
dc.date.accessioned 2016-03-30T16:06:17Z
dc.date.available 2016-03-30T16:06:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 151-156 pl
dc.identifier.issn 1689-6416
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/463
dc.description Autorka prezentuje krótki opis międzynarodowego doświadczenia w nauczaniu studentów niedosłyszących i niesłyszących na poziomie szkoły wyższej za granicą i w Polsce. USA i Zjednoczone Królestwo pokazane są jako wiodące kraje ze słynnymi ośrodkami Uniwersytetem Gallaudet oraz Studiami dla Niesłyszących w Uniwersytecie w Bristolu. Autorka również pokazuje doświadczenie bilingwalne i kulurowe w Norwegii oraz bardziej oralistyczne na Węgrzech Następnie pokazane są polskie szkoły z położeniem nacisku na nauczanie osób z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi w zakresie języków obcych pierwsze na KUL-u oraz w UPH w Siedlcach, gdzie pracuje autorka tego tekstu. Więcej informacji można przeczytać w pracy magisterskiej Beaty Gulati, z której ten fragment pochodzi pl
dc.description.abstract In this text the author presents just a short review, connected with the international experience in teaching deaf and hard of hearing students abroad and in Poland. The USA and the UK are shown as leading countries with their well known Universities: Gallaudet and Deaf Studies in Bristol. The author also presents the Norwegian experience, with its Bilingual and Cultural approach and Hungarian a more oralistic one. Then she shows the background in Polish schools and Universities with a focus on Teaching English to deaf and hard of hearing students. First attempts at Catholic University in Lublin and in Siedlce University of Natural Sciences and Humanities conducted by the author of this paper are described. More information one can find in Master’s Thesis by Beata Gulati which became the basis for this article. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.subject Deaf en
dc.subject Disabled students en
dc.subject Education en
dc.subject Hard-of-hearing en
dc.subject Higher education en
dc.subject Nauczanie pl
dc.subject Niedosłyszący pl
dc.subject Niepełnosprawni pl
dc.subject Niesłyszący pl
dc.subject Szkolnictwo wyższe pl
dc.title International experience of teaching deaf and hard of hearing students at university level – a short review en
dc.title.alternative Międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu studentów niesłyszących i niedosłyszących na poziomie szkoły wyższej − krótka charakterystyka pl
dc.type Article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics