Ewaluacja kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ewaluacja kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce
Tytuł równoległy: Evaluation of education of people with disabilities in Poland
Autor: Marciniak-Paprocka, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/462
Date: 2015
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 137-148
Abstract: Niniejszy artykuł poświęcony został zmianom w kształceniu osób niepeł-nosprawnych w Polsce. Oficjalne dokumenty nakazujące kształcenie osób niepełno-sprawnych w Polsce pojawiły się w początkach niepodległości, kiedy ukazał się dekret Naczelnika Państwa o obowiązku szkolnym. Akt niniejszy znalazł potwierdzenie w Konstytucji z 17 marca 1921 roku. Zachodzące od tego czasu zmiany obejmowały nie tylko zakres legislacyjny, ale głównie praktyczny. Współczesne podejście do kształcenia osób niepełnosprawnych znacznie różni się od tego, które zostało zapoczątkowane jeszcze w okresie Rewolucji Francuskiej. Dziś postrzeganie ucznia niepełnosprawnego zmieniło się, a on sam jest traktowany jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Description: The article focuses on the changes in the education of people with disabilities in Poland. Official documents enforcing inclusion of disabled people in the educational system in Poland date back to the early independence days, when the Chief of State re-leased a decree on the compulsory education. This act was confirmed in the Constitu-tion of 17 March 1921. The changes implemented since then were in large part legisla-tive, but mostly focused on the practical aspects of educating the disabled. The modern approach to the education of people with disabilities is significantly different compared to the times when the issue was tackled and solutions were initiated during the period of the French Revolution. Today, the perception of students with disabilities has changed. The educational system is inclusive and responsive to their special educational needs

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics