Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej – przygotowanie i zadania nauczyciela

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej – przygotowanie i zadania nauczyciela
Tytuł równoległy: A student with special educational needs in regular schools − tasks and preparing teachers
Autor: Bocian-Waszkiewicz, Beata
URI: http://hdl.handle.net/11331/459
Date: 2015
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 85-98
Abstract: Edukacja inkluzyjna polega na włączeniu uczniów ze specjalnymi potrze-bami edukacyjnymi w środowisko ich zdrowych rówieśników i daje szansę uczęszcza-nia do szkoły w ich miejscu zamieszkania. Dlatego podstawowym obowiązkiem jest zorganizowanie dla nich warunków nauki i wyrównywania szans edukacyjnych. Za-tem jednym z bardzo ważnych problemów dla realizacji edukacji włączającej jest przy-gotowanie merytoryczne nauczycieli, ponieważ to na nich spoczywa obowiązek zorga-nizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Description: Inclusive education is the inclusion of pupils with special educational needs in the environment of their healthy peers. It gives them a chance to attend school in their place of residence. The primary responsibility is to arrange for them conditions for lear-ning and equal educational opportunities. One of the very important issues for the im-plementation of inclusive education is the adequate preparation of teachers. Teachers have an obligation to organize and the provision of psychological and pedagogical assi-stance to improve the efficiency of education for pupils with special educational needs

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics