O nowy humanizm w edukacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title O nowy humanizm w edukacji
Tytuł równoległy: The new humanism in education
Autor: Żuraw, Hanna
URI: http://hdl.handle.net/11331/458
Date: 2015
Źródło: Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2015, z. 15 (8), s. 65-84
Abstract: W niniejszym opracowaniu zaprezentowano nieredukcjonistyczną wizję całościowej, zhumanizowanej edukacji. Podstawą analiz uczyniono krytyczną refleksję nad stanem działania instytucji oświatowych. Następnie odwołano się do tradycji humanistyki i koncepcji eksponujących potrzebę kształcenia człowieka jako całości, skupiając się na perspektywie pedagogiki kultury. Ukazano elementarne konstrukty pojęciowe, jakimi są twórczość, pojmowana jako postawa życiowa, i pogranicze jako metaforyczna przestrzeń wyzwalania kreatywności umysłu. Zwieńczeniem rozważań jest wprowadzenie opcji alternatywnych stylów życia.
Description: This paper presents a comprehensive and holistic vision of humanistic education. The author has based her analysis on the critical reflection on the condition of educational institutions. The author then moves on to refer to the rich humanistic tradition and the concepts emphasising the need for the holistic education that focuses on the perspective of culturally responsive pedagogy. The paper depicts basic conceptual constructs, such as creativity, seen as an approach to life, and the frontier understood as a metaphorical space capable of unleashing the creativity of the mind. The paper concludes with a brief outline of different options for alternative lifestyles

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics