Rozwój technologii w zakresie utylizacji odpadów komunalnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rozwój technologii w zakresie utylizacji odpadów komunalnych
Tytuł równoległy: Development of technology in regard to municipal wastes utilization
Autor: Jankowski, Kazimierz; Kaczorek, Anna; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Malinowska, Elżbieta; Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/450
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 29 (102) (2014), s. 9-19
Abstract: Rozwój cywilizacyjny oraz stały wzrost konsumpcji przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych, bardzo zróżnicowanych pod względem składu fizycznego i chemicznego. Zróżnicowanie składu zależy głównie od wyposażenia budynków w urządzenia techniczno-sanitarne (głównie sposobu ogrzewania), rodzaju zabudowy, stopy życiowej mieszkańców i wielu innych czynników. Zróżnicowanie właściwości technologicznych odpadów z poszczególnych środowisk często może być tak znaczne, że w istotny sposób rzutuje na wybór metody ich unieszkodliwiania. Wzrastające wymogi w zakresie ochrony środowiska powodują znaczne ograniczenie terenów, na których można lokalizować składowiska odpadów, a wzrost kosztów pozyskiwania terenów pod budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów stwarza konieczność stosowania intensywnych technologii, pozwalających na minimalizację ich ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne
Description: The development of civilization and the permanent increase in consumption helps to increase the amount of municipal waste, very different in terms of physical and chemical composition. Variation in composition depends primarily on equipping buildings in technical and sanitary equipment (mainly the way of heating), the type of building, the living standards of the inhabitants, and many other factors. The diversity of technological characteristics wastes from different origins can often be so large that It significantly affects the choice of disposal method. The increasing requirements of environmental protection cause a significant reduction in the areas where you can locate a land fill and increase the cost of acquiring land for the construction of waste disposal facilities necessitates the use of intensive technologies, allowing to minimize the irnegative impact on the environment

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics