Communication methods used in marketing activities directed for organizational learning and innovation

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Communication methods used in marketing activities directed for organizational learning and innovation
Tytuł równoległy: Wykorzystanie metod komunikacji w działaniach marketingowych ukierunkowanych na organizacyjne uczenie się i innowacje
Autor: Łukasik, Paweł
URI: http://hdl.handle.net/11331/449
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 217-227
Abstract: Wykorzystanie metod komunikacji w działaniach marketingowych ukierunkowanych na organizacyjne uczenie się i innowacje zawiera krótki opis działań marketingowych i opis tych działań, które są ukierunkowane na: - pozyskiwanie wiedzy poprzez analizowanie uwag klientów, - zbieranie informacji o konkurencji, - poszukiwanie przełomów w produktach, technologiach i metodach. Badanie koncentruje się na wykorzystaniu metod komunikacji w tych operacjach. Zbadano wykorzystanie ponad trzydziestu metod komunikacji w organizacjach Polski południowej, jak wywiady informacyjne, rozmowy konsultacyjne, spotkanie, Lessons Learned, moderacja, Internet, Intranet, ankiety itp. Artykuł opisuje te metody i odkrywa funkcje, jakie pełnią we wspomnianych wyżej działaniach. Jest to w szczególności wspieranie innowacji
Description: "Communication methods..." contains short description of marketing actions and the research of these operations, which are directed for: - acquiring knowledge through customer remarks analysis, - getting information about competition, - seeking breakthroughs in products, technology and methods. The research concentrates on communication methods used in these operations. I researched the use of over thirty communication methods in South Poland organizations such as information gathering interviews, counselling interviews, meetings, Lessons Learned, moderation, Internet, Intranet, surveys etc. The article describes these methods and also reveals communication method functions in the above mentioned marketing operations. This is especially innovation supporting

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics