Kompetencje pracownicze - istota, pomiar i sprawozdawczość

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kompetencje pracownicze - istota, pomiar i sprawozdawczość
Tytuł równoległy: Employee competence - the essence, the measurement and reporting
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/446
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 173-191
Abstract: Rozwój współczesnych przedsiębiorstw oraz wzrost ich wartości w coraz mniejszym stopniu zależą od zasobów materialnych, a w coraz większym od aktywów intelektualnych. Ważna staje się zatem ich identyfikacja, wartościowanie i sprawozdawczość. Bez tych działań nie będzie możliwe efektywne zarządzanie tymi kluczowymi aktywami oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej organizacji. W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki związanej z kompetencjami pracowników jako kluczowym aktywem niematerialnym będącym podstawą rozwoju kapitału intelektualnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pojęcia i istoty kompetencji oraz wybranych metod ich pomiaru. Artykuł ma charakter przeglądowy - opiera się na analizie literatury z zakresu podjętego tematu
Description: The development of modern enterprises and the increase of their value is becoming less dependent on material resources, and more on intellectual assets. Therefore, their identification, valuation and reporting become important. Without these measures it will not be possible to effectively manage key assets and to build a sustainable competitive advantage of the organization. This article attempts to approximate the issues related to the competence of employees as a key intangible asset underlying the development of intellectual capital. The purpose of this article is to present the concept and essence of competence and selected methods for measuring them. The article is a review of literature on the topic.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics