Wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionach o zróżnicowanej atrakcyjności przyrodniczej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionach o zróżnicowanej atrakcyjności przyrodniczej
Tytuł równoległy: The utilization of the accommodation in ecoagrotouristic farms located in regions with diverse natural attractiveness
Autor: Ciepiela, Grażyna Anna; Balińska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/443
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 123-136
Abstract: Badania przeprowadzono w 2010 roku w 50 gospodarstwach ekoagroturystycznych, zlokalizowanych w 5 województwach (mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim). Analizowano wielkość bazy noclegowej i wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach w 2009 roku. Uzyskane wyniki wskazują, że baza noclegowa w badanych gospodarstwach była niewielka. W żadnym gospodarstwie liczba pokoi gościnnych nie przekraczała 5, a liczba miejsc noclegowych zawierała się w przedziale od 2 do 34. Największe wykorzystanie miejsc noclegowych odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (48%) i w podkarpackim (30,9%), a najmniejsze w województwie świętokrzyskim (10,4%). Współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim był istotnie dodatnio skorelowany z wartością wskaźnika atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. W 29 badanych gospodarstwach (58%) rzeczywisty udział w rynku ("market penetration") był ujemny. Najwięcej gospodarstw z ujemnym wskaźnikiem było w województwie podkarpackim (67%), a najmniej w województwie mazowieckim (30%). W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik udziału w rynku miejsc sprzedanych ("market share") był w niewielkim stopniu istotnie dodatnio skorelowany z wartością wskaźnika atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. W pozostałych województwach nie udowodniono istotnej statystycznie zależności pomiędzy tymi cechami
Description: The study was conducted in 2010 and it included 50 eco-agrotouristic farms, located in 5 provinces (mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, świetorzyskie and warmińsko-mazurskie). The subject of the analysis was the size and the utilization of the accommodation in these farms in 2009. The results indicate that the accommodation size in the examined farms was rather small. There was no farm with accommodation exceeding 5 rooms, and the number of beds in a single farm ranged from 2 to 34. The highest utilization of the accommodation was reported in warmińsko-mazurskie province (48%) and in podkarpackie province (30.9%), and the lowest in świętokrzyskie region (10.4%). The accommodation utilization indicator in mazowieckie and warmińsko-mazurskie province was significantly positively correlated with the value of the rural recreational space attractiveness indicator. In 29 surveyed farms (58% ) the actual market share (market penetration) was negative. Most of the farms with a negative indicator were in the podkarpackie province (67 %) and the fewest in mazowieckie province (30%). In warmińsko-mazurskie province the indicator of the participation of sold accommodation in the total market (market share) was slightly significantly positively correlated with the value of the rural recreational space attractiveness indicator. In the other provinces such statistical correlation was not proven

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics