Ocena procesu wdrażania systemów zarządzania środowiskiem na świecie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ocena procesu wdrażania systemów zarządzania środowiskiem na świecie
Tytuł równoległy: Evaluation of the implementation of environmental management systems in the world
Autor: Senkus, Piotr; Skrzypek, Adam; Łuczak, Miłosz
URI: http://hdl.handle.net/11331/442
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 115-122
Abstract: Liczne badania potwierdzają osiągnięte korzyści z przyjęcia ISO 14001 przejawiające się uznaniem zewnętrznym i korzyściami rynkowymi. Systemy zarządzania środowiskiem są dobrym narzędziem doskonalenia organizacji, wskazują obszary, które dzięki systemowi zarządzania środowiskiem są objęte szczególną kontrolą i są przedmiotem doskonalenia i rozwoju organizacji. Wśród korzyści można również wyliczyć: poprawę komunikacji w organizacji, poprawę umiejętności, wiedzy i postaw, zwiększenie morale pracowników
Description: Numerous studies have confirmed a number of benefits from the adoption of ISO 14001 manifested external recognition and market advantages. Environmental management systems are a great tool to improve organization, indicate areas, that thanks to the management of the environment, are covered by a specific control and are subject to improvement and development of the organization. Benefits which can also be calculated: improving communication in the organization, to improve skills, knowledge and attitudes, increase employee morale

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics