Bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych i położenia geopolitycznego : węzłowe zagadnienia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych i położenia geopolitycznego : węzłowe zagadnienia
Tytuł równoległy: National security of Ukraine in the context of Its constitutional foundations and geopolitical location : tied issues
Autor: Leszczyński, Paweł A.
URI: http://hdl.handle.net/11331/438
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 30 (103) (2014), s. 49-65
Abstract: W przedstawionym artykule autor dokonuje generalnej charakterystyki polityki bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych oraz położenia geopolitycznego. Polityka bezpieczeństwa narodowego tego państwa jest uwarunkowana paroma czynnikami, szczególnie jej interesami ekonomicznymi, położeniem geograficznym, właściwościami systemu politycznego ("demokracja oligarchiczna") oraz możliwymi sojuszami z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi oraz NATO. Te czynniki współgrają z ukraińskimi doświadczeniami historycznymi oraz stosunkami politycznymi z państwami obszaru postradzieckiego, szczególnie z Rosją, pod rządami W.W. Putina. Rosyjska aneksja Krymu dokonana 18 marca 2014 r. złamała reguły prawa międzynarodowego, ponieważ po zakończeniu ery zimnej wojny, granice w Europie Wschodniej zostały zmienione przy użyciu siły. Autor podejmuje próbę prezentacji koncepcji, dokumentów oraz implikacji praktycznych ukraińskiej polityki bezpieczeństwa narodowego
Description: In the present paper the author attempts a general characterization of the national security policy of Ukraine in the context of its constitutional foundations and geopolitical location. The security policy of Ukraine is determined by several factors and in particular by the economic interests, geographical position, political system ("oligarchic democracy") and possible alliance with the European Union, United States and NATO. These factors work together with the historical experiences and political relations with countries of the Post-Soviet area, especially with Russia under V. V. Putin regime. Russia's annexation of Crimea in 18 March 2014 violated rules of international law, because for the end of the Cold War the borders in East Europe were redrawn by use of force. The author tries to present the conceptions, documents and practical implications of the Ukrainian national security policy

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics