Struktura sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Struktura sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012
Tytuł równoległy: Sale and use structure of plant protection products in Poland in the years 2000-2012
Autor: Malinowska, Elżbieta; Jankowski, Kazimierz; Wyrębek, Henryk; Truba, Milena
URI: http://hdl.handle.net/11331/432
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 173-185
Abstract: Przemysł chemiczny dysponuje szerokim asortymentem środków ochrony roślin, ich stosowanie jest najskuteczniejszym czynnikiem plonochronnym. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin w Polsce w latach 2000-2012. Sprzedaż środków ochrony roślin systematycznie wzrasta. W naszym kraju w 2000 roku ogółem sprzedaż środków ochrony roślin w masie towarowej wynosiła 22 tys. t, a w 2012 roku była prawie 3-krotnie większa i wynosiła 61,5 tys. t. W strukturze sprzedaży dominowały herbicydy, następnie fungicydy, insektycydy, a najmniejszy procentowy udział przypadał na rodentycydy i regulatory wzrostu. Zużycie środków ochrony roślin w 2012 roku w kg substancji aktywnej na 1 ha zasiewów wynosiło ponad 2 kg . ha-1 , podczas gdy w 2005 roku wynosiło 1,3 kg ha-1
Description: The chemical industry has a wide range of plant protection products. Their use is the most effective factor of yielding. The main objective of this article is to present the structure of the sales and use of plant protection products in Poland in the years 2000-2012. Sales of plant protection products is systematically growing. Total sales of plant protection products in bulk commodity in our country was in 2000, 22 thousand t, and in 2012 nearly 3-fold higher and amounted to 61.5 thousand t. In the sales structure dominated herbicides, followed by fungicides, insecticides, the smallest percentage stated rodenticides and growth regulators. Consumption of plant protection products in 2012 in kg of active ingredient per 1 ha of crops was more than 2kg . ha-1 but in 2005 was 1.3 kg ha-1

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics