Integrating corporate social responsibilities in the energy industry that raises living standards and stimulates SME's development

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Integrating corporate social responsibilities in the energy industry that raises living standards and stimulates SME's development
Tytuł równoległy: Integracja przedsiębiorstw sektora energetycznego w społecznej odpowiedzialności w podniesieniu i stymulowaniu poziomu rozwoju MŚP
Autor: Kurovs, Jevgenijs
URI: http://hdl.handle.net/11331/430
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 151-160
Abstract: Sytuacja na świecie zmienia się bardzo szybko, a sektor energetyczny nie jest wyjątkiem. Ograniczone zasoby naturalne, alternatywne środki, regulacje unijne oraz rozwój nowych technologii, to tylko kilka czynników, które współczesne społeczeństwo i różne kraje uwzględniają i stosują. Istnieje wiele wyzwań, które nadchodzą, i w najbliższej przyszłości należy się z nimi zmierzyć. Artykuł rozpoczyna dyskusję na temat obecnej sytuacji i porównania sektora energetycznego w różnych krajach, podkreśla główne problemy, z jakimi borykają się kraje i proponuje rozwiązania dla poprawy sytuacji. Artykuł koncentruje się na trzech głównych stronach, zaangażowanych w branżę energetyczną i ich interakcji: "rząd i jednostki samorządowe mogą być uznane za kluczowych graczy, ale równie ważne są przedsiębiorstwa". Ponadto: społeczna odpowiedzialność biznesu zostaną omówione jako skuteczne narzędzia dla osiągnięcia harmonijnej koegzystencji lokalnej społeczności, przedsiębiorstw i społeczeństwa. Artykuł prezentuje badania danych przy użyciu wtórnego przeglądu literatury i przedstawia typ analityczny badań.
Description: The situation in the World is changing rapidly and the energy industry is not an exception. Limited natural resources, alternative resources, EU regulations are new technology development which are just a few factors that modern society and different countries are facing. There are many challenges that are coming in the near future. The article starts the discussion about the present situation and compares the energy sector in different countries, highlights the main challenges countries are facing and proposes a possible solution for improving the situation. The article will focus on three main parties involved in the energy industry and their interaction: 'government and the public may be considered as the key players but equally important are enterprises.' In addition: Corporate Social Responsibility will be discussed as an effective tool to accomplish a harmonic coexistence between local community, enterprises and the public. The article presents secondary data research using literature review and presents an analytical type of research

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics