Wzrost wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wzrost wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego
Tytuł równoległy: The increase in the value of companies in the construction sector
Autor: Kruk, Marta
URI: http://hdl.handle.net/11331/429
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 139-140
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest ocena zdolności przedsiębiorstw budowlanych do kreacji wartości dodanej. Miernikiem wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa jest ekonomiczna wartość dodana EVATM. Jest ona miarą opisującą wzrost lub spadek wartości przedsiębiorstwa w danym okresie. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej części artykułu przedstawiono metodykę pomiaru wartości przedsiębiorstwa, zaś w drugiej części wykorzystuje się zaprezentowaną metodykę do określenia wartości wybranych spółek budowlanych. Przedsiębiorstwa budowlane wykazują zdolność do kreacji wartości dodanej w okresach korzystnej koniunktury gospodarczej i giełdowej oraz destrukcję wartości dodanej w okresie niekorzystnej koniunktury na rynku kapitałowym
Description: The purpose of this article is to evaluate the ability of construction companies to the creation of added value. The measure of value added generated by the company is the economic value added EVATM. It is a measure describing the increase or decrease in value of the company during a period. The paper consists of two parts. In the first part, the paper presents the methodology of measuring the value of the company, and in the second part, the methodology used to determine the value of selected construction companies. Construction companies have the ability to create added value in times of favourable economic conditions and the stock exchange and the loss of the value added in a period of economic downturn on the capital market

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics