The lean production educational simulation game

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The lean production educational simulation game
Tytuł równoległy: Edukacyjna gra symulacyjna dotycząca szczupłej produkcji
Autor: Cieśla, Maria; Bogacki, Adam
URI: http://hdl.handle.net/11331/424
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 39-47
Abstract: The paper presents theoretical and practical analysis of the actual mapping mechanisms involved in the simulation game. In particular, the educational nature of real logistics processes modelling was emphasized. A secondary, but no less important aspect of reality as presented is attractive to buyers entertainment which helps receivers make the right decisions, known in the theory of assimilation issues. The presented simulation game is based on the creation of simple elements, which does not require additional knowledge and manual skills in this area from the participants. Suitably organizing jobs, reflecting the real production cells helps to understand the essence of the production control support tools based on Lean Production, pointing out the differences between conventional work cells,and the push and pull system.
Description: W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne oraz analizę praktyczną odwzorowania mechanizmów zachodzących w rzeczywistości przy pomocy gry symulacyjnej. W szczególności podkreślono edukacyjny charakter modelowania realnych procesów logistycznych. Drugorzędnym, choć nie mniej istotnym aspektem tak przedstawianej rzeczywistości, jest atrakcyjny dla odbiorców aspekt rozrywkowy, który ułatwia odbiorcom podejmowanie właściwych decyzji, a jednocześnie przyswajanie poznanych w teorii zagadnień. Przedstawiona gra symulacyjna oparta jest na stworzeniu prostych elementów, co nie wymaga od uczestników dodatkowej wiedzy czy umiejętności manualnych w tym zakresie. Odpowiednie zorganizowanie stanowisk pracy, odzwierciedlające sytuację realnych komórek produkcyjnych, pomaga zrozumieć istotę narzędzi wspomagania sterowania produkcją w oparciu o metody Lean Production, wskazując różnice między produkcją tradycyjną w komórkach, systemem pchanym i systemem ssącym.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics