The role of maritime container terminals in the provision of logistics services

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The role of maritime container terminals in the provision of logistics services
Tytuł równoległy: Rola morskich terminali kontenerowych w świadczeniu usług logistycznych
Autor: Bartosiewicz, Aleksandra
URI: http://hdl.handle.net/11331/422
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 17-26
Abstract: A modern maritime container terminal must provide services within its area or in the nearby logistics centers. What is more,so as to adjust to changing market conditions marine terminals have to provide service packages for cargos (retail and distribution, handling, transportation and transshipment), vessels (supply, repair, towing, mooring or industrial and other auxiliary services) and a crew (social, health, hotel or information services). Since ports are forced to widen the range of their services to stay competitive in the global economy, in the article the role of maritime container terminals will be described in the provision of logistics services.
Description: Nowoczesny morski terminal kontenerowy musi oferować usługi bezpośrednio na swoim obszarze lub w tworzonych na terenach przyportowych centrach logistycznych. Dostosowanie działalności terminali portowych do zmieniających się warunków rynkowych związane jest z koniecznością tworzenia pakietów usług logistycznych na rzecz ładunków (usługi handlowodystrybucyjne, manipulacyjne, transportowo-przeładunkowe), statków (usługi przemysłowe, zaopatrzeniowe, naprawczo-remontowe, holowniczo-cumownicze i inne pomocnicze) oraz załogi pływającej (usługi socjalne, zdrowotne, hotelarskie oraz informacyjne). Ponieważ porty zmuszone są rozszerzać swoją ofertę obsługi na usługi pozostające dotychczas poza sferą ich działalności, w niniejszym artykule omówiona zostanie rola morskich terminali kontenerowych w świadczeniu różnego rodzaju usług logistycznych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics