Prawne regulacje utylizacji odpadów medycznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Prawne regulacje utylizacji odpadów medycznych
Tytuł równoległy: Legal regulations of medical waste treatment
Autor: Kuziemska, Beata; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław
URI: http://hdl.handle.net/11331/421
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 161-172
Abstract: Odpady i związane z nimi zagrożenia są w ostatnich latach bardzo zauważalnym problemem z punktu widzenia ochrony środowiska. Szczególną grupą są odpady niebezpieczne, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi, a gospodarowanie którymi wymaga szczególnej kontroli. Do tej grupy odpadów należą odpady medyczne, które są mieszaniną odpadów ogólnych, odczynników farmaceutycznych i chemicznych, różnego rodzaju opakowań, tkanek ludzkich i zwierzęcych, a nawet odpadów radioaktywnych. Odpady te powstają nie tylko w szpitalach, ale również w klinikach specjalistycznych, prywatnych gabinetach lekarskich, stomatologicznych, ambulatoriach, laboratoriach badawczych i analitycznych, zakładach kosmetycznych oraz przy produkcji leków. Około 85% z nich to odpady zakaźne, których jedyną metodą utylizacji jest spalanie w specjalistycznych spalarniach. Pozostałością po procesie termicznego unieszkodliwienia odpadów są żużle i popioły objętości zredukowanej o 80-90%. Metoda termiczna nie tylko zmniejsza objętość i masę odpadów, ale również zwalcza mikroorganizmy patogenne.
Description: Wastes and waste-related hazards have become, in recent years, a very perceptible problem from the perspective of environment protection. Dangerous wastes are a special group that present a high risk to human health and their management requires special control measures. This group includes medical wastes that are the mixture of general wastes, pharmaceutical and chemical reagents, different types of containers and outer packages, human and animal tissues and even radioactive waste. These wastes are not generated only in hospitals, but also in specialist medical centres, private medical and dentistry clinics, ambulatories, research and analytical laboratories, cosmetic centres and during drug manufacturing. Approximately 85% constitute infectious wastes that can be treated only by combustion in specialized facilities. Cinders and ashes with the volume reduced by 80-90% are the residues left after the thermal processing of wastes. The thermal method reduces not only the volume and weight of wastes, but also eliminates pathogenic microorganisms.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics