Opłacalność uprawy malin

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Opłacalność uprawy malin
Tytuł równoległy: Profitability of raspberries cultivation
Autor: Baranowska, Alicja; Zarzecka, Krystyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/416
Date: 2015
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 31 (104) (2015), s. 9-16
Abstract: Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym również malin. Opłacalność uprawy malin zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale przede wszystkim od wielkości zbieranych plonów i cen skupu owoców. Dlatego też obecnie, w warunkach dużej zmienności cen i podaży owoców informacje o kosztach budzą coraz większe zainteresowanie wśród producentów malin, a koszty produkcji stanowią podstawę rachunku ekonomicznego i oceny efektywności prowadzonej działalności. Oceny ekonomicznej dokonano na podstawie plantacji produkcyjnej o powierzchni 1,2 ha prowadzonej w latach 2012-2013. Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące uprawy malin jesiennych odmiany Polana. Celem badań było określenie opłacalności uprawy malin na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM – Standard Gross Margin). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkcja malin w latach 2012-2013 była opłacalna. Wśród kosztów bezpośrednich największe były koszty specjalistyczne, które obejmowały koszty najmu siły roboczej do ręcznego zbioru owoców.
Description: Poland is a major producer of berries, including raspberries. The profitability of growing raspberries depends, not only, on expenses incurred for the annual plantation, but also primarily, on the purchase prices and yields quantity. That is why, currently, in times of a high price volatility and fruit supply the outlays arouse increasing interest among raspberries planters, thus defining the outlays of production determines the basis of economic calculation and the assessment of the business effectiveness. Field experiments were conducted on a commercial plantation with an area of 1.2 hectares between the years 2012–2013. The research material consisted of data regarding the cultivation of an autumn raspberry variety, Polana. The aim of the study was to determine the economic efficiency of Polana production on the basis of SGM (Standard Gross Margin). The results revealed that the production of raspberries in 2012–2013 was profitable. In the direct cost structure, specific costs were the highest and covered labuor hired for manual harvesting.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics