Student Niepełnosprawny : szkice i rozprawy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Student Niepełnosprawny : szkice i rozprawy

 

ISSN 1689-6416. Wydawca: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Redaktor naczelna: dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH. Redaktor tematyczny: dr hab. Lesław Pytka, prof. UPH. redaktor statystyczny: dr Janusz Sobiecki.

Publikacja Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy wydawana jest od 1997 roku, początkowo jako wydawnictwo zwarte z serią. Od 2008 r. ukazuje się jako czasopismo.

Zawiera opracowania podnoszące teoretyczne problemy edukacji integracyjnej i inkluzyjnej oraz praktyczne uwagi dotyczące kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego. Autorzy materiałów publikowanych w czasopiśmie wskazują wielość torów dochodzenia do integracji społecznej, uzyskiwania spoistości społecznej i solidarności międzyludzkiej na różnych poziomach.Tytuł znajduje się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW:

2013 r.: 3 pkt.

2014 r.: 3 pkt.

2015-2016 r.: 6 pkt.

Strona czasopisma: www.studentniepelnosprawny.uph.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS