Ocena zastosowania preparatu olejku z oregano (Origanum Vulgare) w żywieniu kurcząt brojlerów

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Ocena zastosowania preparatu olejku z oregano (Origanum Vulgare) w żywieniu kurcząt brojlerów
Tytuł równoległy: Estimation of application of oregano oil preparation (Origanum Vulgare) in broiler chicken’s feeding
Autor: Wysmyk, Jakub
Promotor: Banaszkiewicz, Teresa
URI: http://hdl.handle.net/11331/394
Date: 2015
Abstract:
 
Badania przeprowadzone zostały dwukrotnie na kurczętach broilerach w ilości 210 sztuk. Doświadczenie odbyło się w laboratorium UPH w Siedlcach. Temat pracy spowodowany został faktem, iż wycofane z użytku zostały antybiotykowe promotory wzrostu stosowane jako dodatki do paszy. Zwiększony został również nacisk na jak największe ograniczenie stosowania antybiotyków w wodzie do picia. Stąd pojawił się pomysł zastosowania wyciągu z oregano w żywieniu kurcząt brojlerów. Dodatki fitobiotyczne są, to komponenty roślinne wprowadzane do pasz lub wody dla zwierząt w celu poprawienia produkcyjności, poprzez lepsza strawność i absorpcje składników, eliminacje patogenów z przewodu pokarmowego, zmianę właściwości paszy lub jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Badania miały na celu ocenę wyników produkcyjnych, wartości rzeźnej oraz wartości odżywczej i dietetycznej mięsa kurcząt brojlerów, które żywiono mieszankami gdzie surowcem zbożowym była tylko pszenica lub pszenica i jęczmień nieoplewiony wprowadzony do diety (doświadczenie I) lub pszenica i kukurydza (doświadczenie II), a do picia podawano czystą wodę lub wodę z dodatkiem preparatu olejku z oregano w różnych okresach odchowu. Dodatek preparatu z oregano poprawił wykorzystanie paszy tylko w przypadku mieszanki pszenno-kukurydziano-sojowej. Zaobserwowano również niższa zawartość tłuszczu w tuszkach kurcząt pojonych wodą z dodatkiem oregano. Dodatek wyciągu z oregano do diety kurcząt wpłynął pozytywnie zarówno na wyniki odchowu jak i wyniki badań poubojowych.
 
ABSTRACT - The research was carried out twice on 210 broiler chickens. The research was carried out in the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities laboratory. The main purpose for this work subject was the decommisioning of antibiotic growth promoters used in chicken feed. Increased ephasis was also put on the limitation of such antibiotics in drinking water. Hence the idea of using oregano extract while feeding broiler chickens. Phytobiotic accessories are plant components used in drinking water and animal feed in order to increase productivity through improved digestion and absorption of components, the elimination of pathogens from the gastrointestinal tract, changing the characteristics of the feed or the quality of products of animal origin. The study was designed to evaluate production results, slaughter value and the nutritional and diet value of broiler chicken meat, which were fed mixtures consisting of grain materials that were solely wheat or wheat and unhulled barley (experiment I) or wheat and corn (experiment II), the animals were given clean water or water with added oregano extract to drink at different periods of rearing. The addition of oregano extract improved feed efficiency only in the case of the wheat-corn-soybean mixture. There was also a lower content of fat observed In carcasses of chickens that were given water with added oregano to drink. The addition of oregano extract to the diet of chickens had a positive impact on both the rearing results and the results of post slaughter inspection.
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics