Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami - normalność w „nienormalności”

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami - normalność w „nienormalności”
Autor: Trębicka-Postrzygacz, Beata; Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/375
Date: 2015
Źródło: Człowiek w środowisku społecznym : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mirosławowi Dyrdzie / redakcja naukowa: Edward Jarmoch, Joanna Zienkiewicz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - 2015, s. 407-422
Abstract: Artykuł przybliża rozumienie niepełnosprawności w kontekście społeczeństwa sprawnych. Poddano analizie rozumienie pojęć niepełnosprawności oraz „normy”, „normalności”. Kryteria niepełnosprawności wytyczają często nie same osoby z dysfunkcjami, lecz instytucje, przepisy prawa, ludzie na decyzyjnych stanowiskach i rzesze przeciętnych uczestników życia społecznego. Bariery tkwiące w społeczeństwie w postaci oporu psychicznego, niezrozumienia, ignorancji, uprzedzeń, lęku przed nieznanym prowadzą względem osób z różnego rodzaju dysfunkcjami czasowymi lub trwałymi do dyskryminacji i społecznego wyłączania (ekskluzji). Cieszy postępujący proces dostrzegania, inicjowania i wdrażania pozytywnych zmian w świadomości społecznej i realne ułatwienia w codziennym funkcjonowaniu osób ograniczonych różnorodnymi dysfunkcjami. Wzrasta również świadomość względem miejsca i roli ludzi z niepełnosprawnościami we współczesnym społeczeństwie. Zmiany te są konsekwencją rozumienia równości praw osób bez względu na ich kondycję psychofizyczną, prowadzenia różnego rodzaju kampanii społecznych czy programów odnośnie równouprawnienia. Powstają specjalne programy integracji społecznej, które mają uwzględniać dobro wszystkich, w tym również osób niepełnosprawnych. Integracja w Polsce nie wydaje się być już nowością, a raczej rzeczywistością. Wciąż jednak istnieje potrzeba formowania i permanentnego modyfikowania spójnego systemu społecznej inkluzji osób niepełnosprawnych.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics