Два фильма о советско - польской войне: этюд забвения советского киномифа

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Два фильма о советско - польской войне: этюд забвения советского киномифа
Tytuł równoległy: Two films about the Soviet-Polish War: the ètude of oblivion of the Soviet cinema myth
Dwa filmy o wojnie radziecko-polskiej: etiuda zapomnienia radzieckiego mitu kinowego
Autor: Романовская, Ольга
URI: http://hdl.handle.net/11331/3686
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.10
Date: 2021
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 18 (2021), s. 177-188
Abstract:
 
The article examines the «birth», construction and deconstruction of the artistic film image of the Soviet-Polish War, it conceptualizes various intellectual projects of the Soviet study and understanding of military operations in the chronological framework of the events of 1919-1921. Two films «P. K. P.» and «The First Horse» are analyzed. The process of transformation and subsequent social oblivion of the propaganda discourse of this military confrontation are considered
 
W artykule przeanalizowano „narodziny”, budowanie i dekonstrukcję artystycznego obrazu kinowego wojny radziecko-polskiej. Dokonano konceptualizacji różnorodnych intelektualnych projektów badań radzieckich i pojmowania działań wojennych w ramach chronologicznych wydarzeń lat 1919-1921. Analizie poddano dwa filmy „P. K. P.” i „Pierwsza Konna”. Przedstawiono proces transformacji, a następnie społecznego zapomnienia propagandowego dyskursu tej wojennej konfrontacji
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics