Создание и развитие проправительственных молодежных организаций на территории северо-восточных воеводств межвоенного польского государства

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Создание и развитие проправительственных молодежных организаций на территории северо-восточных воеводств межвоенного польского государства
Tytuł równoległy: The ceation and development of pro-government youth organizations in the north-east voivodeships of the interwar Polish State
Tworzenie i rozwój prorządowych organizacji młodzieżowych na terenie województw północno-wschodnich międzywojennego państwa polskiego
Autor: Кривуть, Виталий
URI: http://hdl.handle.net/11331/3684
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.08
Date: 2021
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 18 (2021), s. 133-152
Abstract:
 
The article is devoted to the development of the pro-government youth movement on the territory of the north-east voivodeships of Poland in 1921-1939. The role of the Polish authorities and the state education system in the creation and support of youth unions and associations of progovernment orientation is presented. The article analyzes the numerical and national composition of the leading "sanitation" organizations – the Strelets' Union, the Union of Rural Youth, the Organization of Working Youth and a number of other associations operating in the north-east voivodeships of interwar Poland
 
Artykuł poświęcony jest rozwojowi prorządowego ruchu młodzieżowego na terenie północno-wschodnich województw Polski w latach 1921-1939. Ukazano w nim rolę władz polskich i publicznego systemu kształcenia w tworzeniu oraz wsparciu młodzieżowych stowarzyszeń i związków ukierunkowanych na wspieranie władzy. Przeanalizowano liczebność i narodowy skład wiodących organizacji sanacyjnych – Związku Strzeleckiego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Organizacji Młodzieży Pracującej i szeregu innych działających w północno-wschodnich województwach międzywojennej Polski
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics