Латыши в Полоцком округе БССР

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Латыши в Полоцком округе БССР
Tytuł równoległy: Latvians in the Polaсk Region of the BSSR
Łotysze w Okręgu Połockim BSRR
Autor: Королёв, Максим
URI: http://hdl.handle.net/11331/3683
https://doi.org/10.34739/doc.2021.18.07
Date: 2021
Źródło: Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne. Nr 18 (2021), s. 109-131
Abstract:
 
The article is devoted to the analysis of the situation of Latvian population in Polack region of the BSSR in 1924–1930 and 1935–1938. The author considers the main Latvian colonies on the territory of the region and shows the changes in the life of Latvian peasants in connection with the transformations in the economic and cultural spheres. Particular attention were paid to the activities of the Latvian Bureau under the Polack region Committee of the CP(b)B, which implemented the national policy of the Bolsheviks and collected a large layer of information about the life of Latvians in the 1920s. Finally, the author analyzes the social transformations of the 1930s which changed the structure of the Latvian population as well as the tragic fate of Latvians during the years of the Great Terror
 
Artykuł poświęcony jest analizie sytuacji społeczności łotewskiej w okręgu połockim BSRR w latach 1924–1930 i 1935–1938. Autor analizuje główne skupiska łotewskie, ukazuje zmiany w życiu łotewskich chłopów w związku z przemianami gospodarczymi i kulturowymi. Szczególną uwagę zwraca się na działalność Biura Łotewskiego przy Komitecie Okręgowym KP(b)B w Połocku, które realizowało politykę narodowościową bolszewików i gromadziło wiele informacji o życiu Łotyszy w latach dwudziestych XX wieku. W podsumowaniu autor analizuje przemiany społeczne lat 30., które zmieniły strukturę ludności łotewskiej, a także tragiczne losy Łotyszy w okresie wielkiego terroru
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics