Potencjał gospodarczy i militarny V Republiki Francuskiej jako instrument bezpieczeństwa państwa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rytel-Baniak, Ilona
dc.date.accessioned 2021-10-12T09:53:04Z
dc.date.available 2021-10-12T09:53:04Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier.citation Kultura Bezpieczeństwa. Nr 39 (2021), s. 65-77 pl
dc.identifier.issn 2299-4033
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3673
dc.description.abstract Polityka bezpieczeństwa państwa jest zdeterminowana uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, obiektywnymi oraz subiektywnymi. Jej prowadzenie jest podporządkowane dążeniom do osiągnięcia konkretnych celów i ochronie własnych interesów państwa przy użyciu odpowiednio dobranych środków będących w jego dyspozycji. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy potencjał gospodarczy oraz militarny V Republiki Francuskiej rzeczywiście są czynnikami warunkującymi politykę bezpieczeństwa tego państwa. W celu opracowania artykułu wykorzystano metodę analizy aktów prawnych oraz metodę systemową. Z badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy wynika, że zarówno potencjał gospodarczy, jak i potencjał militarny wpływają w znaczący sposób na kierunki prowadzenia polityki bezpieczeństwa Francji. Niemniej jednak czynnik wojskowy, który do niedawna zajmował pierwsze miejsce, obecnie stracił na znaczeniu na rzecz współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa. pl
dc.description.abstract The state security policy is determined by internal and external, objective and subjective conditions. Its conduct is subordinated to the pursuit of specific goals and protection of the state’s interests with the use of appro- priately selected means at its disposal. The aim of the article is to answer the question whether the economic and military potential of the French Fifth Republic are the factors that determine the security policy of this state. While writing the article, the method of analyzing legal acts and the systemic method were used. The research conducted for this article shows that both the economic potential and the military factor significantly affect the directions of France’s security policy. Nevertheless, the military factor, which until recently ranked first among all factors determining the choice of security policy, has now lost its importance in favor of regional cooper- ation in the field of security en
dc.language.iso pl pl
dc.subject Bezpieczeństwo państwa pl
dc.subject Francja pl
dc.subject Potencjał militarny pl
dc.subject Wojsko pl
dc.subject Współpraca międzynarodowa pl
dc.subject State security en
dc.subject France en
dc.subject Military potential en
dc.subject Army en
dc.subject International cooperation en
dc.title Potencjał gospodarczy i militarny V Republiki Francuskiej jako instrument bezpieczeństwa państwa pl
dc.title.alternative Economic and military potential of the French 5th Republic as an instrument of the state security policy en
dc.type Article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics