The role of education in shaping safe behaviours and attitudes in the aspect of sustainable development

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grabowska-Lepczak, Izabella
dc.date.accessioned 2021-10-06T07:22:59Z
dc.date.available 2021-10-06T07:22:59Z
dc.date.issued 2021-07-28
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s. 151-174 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/3671
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.09
dc.description.abstract Education for safety is an exceptionally relevant issue in the modern world. It is an indispensable tool for achieving the goals of sustainable development. Who, when and where to educate; what tools to use; and according to what idea – these are essential questions related to raising human awareness. The aim of the article is to analyze and assess the awareness of society in terms of knowledge and skills in the field of safe behavior and attitude, the perception of safety in the context of sustainable development. The results of the research presented in the article clearly indicate a high level of public involvement in acquiring knowledge and skills on safe behaviours and attitudes. The conclusions obtained allow to develop a strategy that will permit to develop an education system for safety (that will consider formal and informal education) as well as self-education. These conclusions constitute the basis for building cooperation between central government and local government units, educational units, and non-governmental organisations. en
dc.description.abstract Edukacja dla bezpieczeństwa jest zagadnieniem niezwykle istotnym we współczesnym świecie. Stanowi również niezbędne narzędzie do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest ocena wiedzy i umiejętności społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań i postaw, postrzegania bezpieczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują na wysoki poziom zaangażowania społecznego w zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki badań pozwolą na wypracowanie strategii, która może mieć realny wpływ na rozwój systemu edukacji dla bezpieczeństwa (uwzględniającego edukację formalną i nieformalną) oraz samokształcenie. Edukacja społeczeństwa powinna być działaniem kompleksowym, właściwie zaprogramowanym, polegającym na współdziałaniu wielu instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, służb oraz instytucji i placówek oświatowych. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Education en
dc.subject Safety en
dc.subject Eeducation for safety en
dc.subject Society en
dc.subject Sustainable development en
dc.subject Edukacja pl
dc.subject Edukacja dla bezpieczeństwa pl
dc.subject Społeczeństwo pl
dc.subject Zrównoważony rozwój pl
dc.title The role of education in shaping safe behaviours and attitudes in the aspect of sustainable development pl
dc.title.alternative Rola edukacji w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics