The role of education in shaping safe behaviours and attitudes in the aspect of sustainable development

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The role of education in shaping safe behaviours and attitudes in the aspect of sustainable development
Tytuł równoległy: Rola edukacji w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Autor: Grabowska-Lepczak, Izabella
URI: http://hdl.handle.net/11331/3671
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.09
Date: 2021-07-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s. 151-174
Abstract:
 
Education for safety is an exceptionally relevant issue in the modern world. It is an indispensable tool for achieving the goals of sustainable development. Who, when and where to educate; what tools to use; and according to what idea – these are essential questions related to raising human awareness. The aim of the article is to analyze and assess the awareness of society in terms of knowledge and skills in the field of safe behavior and attitude, the perception of safety in the context of sustainable development. The results of the research presented in the article clearly indicate a high level of public involvement in acquiring knowledge and skills on safe behaviours and attitudes. The conclusions obtained allow to develop a strategy that will permit to develop an education system for safety (that will consider formal and informal education) as well as self-education. These conclusions constitute the basis for building cooperation between central government and local government units, educational units, and non-governmental organisations.
 
Edukacja dla bezpieczeństwa jest zagadnieniem niezwykle istotnym we współczesnym świecie. Stanowi również niezbędne narzędzie do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest ocena wiedzy i umiejętności społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań i postaw, postrzegania bezpieczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują na wysoki poziom zaangażowania społecznego w zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki badań pozwolą na wypracowanie strategii, która może mieć realny wpływ na rozwój systemu edukacji dla bezpieczeństwa (uwzględniającego edukację formalną i nieformalną) oraz samokształcenie. Edukacja społeczeństwa powinna być działaniem kompleksowym, właściwie zaprogramowanym, polegającym na współdziałaniu wielu instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, służb oraz instytucji i placówek oświatowych.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics