Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu specjalistycznym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu specjalistycznym
Tytuł równoległy: On civil protection issues. The importance of evacuation in the specialist perspective
Autor: Kolmann, Piotr
URI: http://hdl.handle.net/11331/3662
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.10
Date: 2021-07-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s. 175-188
Abstract:
 
Pojęcie ewakuacji posiada różne znaczenia. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w regulacjach i rozważaniach właściwych szeroko rozumianej ochronie ludności. W artykule zawarto wyniki dokonanego przeglądu źródeł bibliograficznych pod kątem identyfikacji natury i istoty zjawiska ewakuacji w ujęciu specjalistycznym. Wobec zidentyfikowania różnorodnych ujęć (w tym ogólnego i specjalistycznego), po dokonaniu ich usystematyzowania i analizy w ramach studium komparatystycznego – przedstawionego na gruncie dwóch powiązanych ze sobą artykułów – zaproponowano autorską definicję ewakuacji.
 
The concept of evacuation has different meanings. Some of them have found application in regulations and considerations relevant to broadly understood civil protection. The article includes the results of the review of bibliographic sources for the purpose of identifying the nature and essence of the phenomenon of evacuation in the specialist perspective. Due to the identification of various approaches (including general and specialist), after systematizing and analyzing them within the framework of comparative studies – presented on the basis of two related articles – the author's definition of evacuation was proposed.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics