The soft power as a potential tool of International policy of the Kingdom of Saudi Arabia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The soft power as a potential tool of International policy of the Kingdom of Saudi Arabia
Tytuł równoległy: Soft power jako potencjalne narzędzie polityki międzynarodowej Królestwa Arabii Saudyjskiej
Autor: Alshehri, Saeed Abdulrahman
URI: http://hdl.handle.net/11331/3658
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.04
Date: 2021-07-28
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s. 53-68
Abstract:
 
The soft power is an effective weapon that allows to achieve goals through persuasion rather than coercion or the use of hard power that may have high costs and heavy losses to humanity. This paper investigates some of the most important reasons for using soft power to build optimal relationships in international relations by the Kingdom of Saudi Arabia. The purpose is to provide the most significant components of soft power for the Kingdom of Saudi Arabia and the best way to use it, especially against those who seek expansion and spread the ideology of religious extremism and create terrorist militias in neighboring countries that carry out proxy wars to serve their expansion goals.
 
Soft power jest skuteczną bronią, która pozwala osiągać cele poprzez perswazję, a nie przymus lub użycie twardej siły (hard power), która może wiązać się z wysokimi kosztami i dużymi stratami dla ludzkości. Niniejszy artykuł analizuje niektóre z najważniejszych powodów wykorzystywania miękkiej siły do budowania optymalnych stosunków w relacjach międzynarodowych przez Arabię Saudyjską. Celem jest zapewnienie Królestwu Arabii Saudyjskiej najważniejszych elementów miękkiej siły i jak najlepszego ich wykorzystania, zwłaszcza wobec tych, którzy dążą do ekspansji i szerzenia ideologii ekstremizmu religijnego oraz tworzą w sąsiednich krajach milicje terrorystyczne, które prowadzą wojny zastępcze w celu ekspansji.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics