Zmiany w polityce bezpieczeństwa Japonii za rządów Shinzō Abe – aspekt wewnętrzny

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zmiany w polityce bezpieczeństwa Japonii za rządów Shinzō Abe – aspekt wewnętrzny
Tytuł równoległy: Changes in Japan’s Security Policy During the Rule of Shinzō Abe – Internal Aspect
Autor: Bojko, Izabela
URI: http://hdl.handle.net/11331/3656
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.16
Date: 2021-07-31
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (7) 2021, s. 263-273
Abstract:
 
Oceniany zarówno pozytywnie, jak i negatywnie Shinzō Abe jako premier osiągnął wiele. Przyczynił się do nowego postrzegania Japonii na arenie międzynarodowej. Podczas ośmiu lat sprawowania władzy jego administracja przeprowadziła reformy mające na celu lepszą koordynację polityki bezpieczeństwa, wzmocniła pozycję premiera na tym polu oraz zwiększyła zaangażowanie SDF w zapewnianie bezpieczeństwa. Wynikały one przede wszystkim ze zmian zachodzących w jej środowisku bezpieczeństwa: rozwój programu rakietowego i nuklearnego Korei Północnej, asertywna postawa Chińskiej Republiki Ludowej oraz wzrost wydatków na zbrojenia i intensyfikacja chińskiej aktywności militarnej w regionie (wokół spornych wysp Senkaku/Diaoyu oraz na Morzu Południowochińskim). Celem artykułu jest analiza zmian w polityce bezpieczeństwa wprowadzonych podczas rządów Shinzō Abe w aspekcie wewnętrznym.
 
Rated both positively and negatively, Shinzō Abe has achieved a lot as prime minister. He contributed to a new perception of Japan in the international arena. During the eight years of his rule in power, his administration carried out reforms aimed at better coordination of security policy, strengthened the position of the prime minister in this field, and increased the involvement of the SDF in ensuring security. They resulted primarily from changes taking place in its security environment: the development of North Korea's missile and nuclear program, the assertive attitude of the People's Republic of China, and an increase in arms spending and the intensification of Chinese military activity in the region (around the disputed Senkaku/Diaoyu islands and in the South China Sea). The article aims to analyze the changes in the security policy introduced during the rule of Shinzō Abe in the internal aspect.
 
Description:

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics