O retorycznych aspektach ekspozycji idei mądrości w Pampaedii Jana Amosa Komeńskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title O retorycznych aspektach ekspozycji idei mądrości w Pampaedii Jana Amosa Komeńskiego
Tytuł równoległy: The rhetoric aspects of the wisdom idea exposition in Pampaedia by John Amos Comenius
Autor: Borkowski, Andrzej
URI: http://hdl.handle.net/11331/3650
Date: 2020
Źródło: Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika. 2020, nr 7, s. 175-183
Abstract: Artykuł poświęcony jest retorycznym i kulturowym aspektom ekspozycji idei mądrości w Pampaedii Jana Amosa Komeńskiego. Szkic koncentruje się zwłaszcza na rozpoznaniu sposobów jej ukazywania oraz ujawniania zaplecza intelektualnego – kontekstów i źródeł, które stale ożywiają myśl Jana Amosa, jak i na unaocznieniu jej funkcji i miejsca w strukturze dzieła. Badania ujawniają, iż „mądrość” jest dla Komeńskiego najważniejszym atrybutem Stwórcy, a nawet określającym Jego istotę symbolem – Wieczna Mądrość.
Description: The article is devoted to the rhetorical and cultural aspects of exposing the idea of wisdom in Jan Amos Comenius' Pampaedia. The sketch focuses especially on recognizing the ways of presenting it and revealing the intellectual background –the contexts and sources that constantly animate the thought of Jan Amos, as well as on showing its function and place in the structure of this work. Research reveals that “wisdom” is for Comenius the most important attribute of the Creator, and even a symbol that defines His essence –Eternal Wisdom.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics