Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej
Tytuł równoległy: Selected instruments to support knowledge management in Polish offices of local administration
Autor: Suchodolski, Bartłomiej
URI: http://hdl.handle.net/11331/365
Date: 2015-06
Źródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Seria: Prace z Zakresu Zarządzania. - T. 26, nr 1 (2015), 179-190
Abstract: W XXI wieku wiedza stała się najistotniejszym zasobem będącym w posiadaniu przedsiębiorstw, co implikuje konieczność podjęcia trudu zarządzania nią. Urzędy administracji samorządowej mogą być traktowane jak przedsiębiorstwa usługowe. Głównym zadaniem administracji samorządowej jest bowiem świadczenie usług na rzecz swoich interesantów. Załatwianie spraw, z którymi interesanci zwracają się do urzędu, wymaga od jego pracowników przede wszystkim szerokiego zakresu wiedzy. Najważniejszym zasobem wykorzystywanym przez urzędy administracji samorządowej są więc zasoby wiedzy. Ze względu na częste zmiany przepisów urzędnicy winni ciągle uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę. Zaleca się, by pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach oraz mieli stały dostęp do aktualnych przepisów i obowiązujących w urzędzie procedur. Urzędnicy powinni być chętni do dzielenia się swoją wiedzą oraz do pozyskiwania nowej wiedzy. Urzędy muszą pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł, w tym także od swoich klientów. Sprawne zarządzanie wiedzą w urzędach samorządu terytorialnego wymaga zastosowania odpowiednich instrumentów, które bardzo często opierają się na nowych technologiach. W artykule zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą w urzędach samorządu terytorialnego, przykładowe narzędzia stosowane w zarządzaniu wiedzą oraz rozwiązania w zakresie zarządzania wiedzą stosowane przez Urząd Miasta Lublina.
Description:
 
In the 21st century knowledge became the most important resource which is used by companies. As a result of this, companies have to try to manage their knowledge. Municipal offices can be treated as service companies. The most important task for the local administration is to supply of services for their clients. To deal with clients’ problems officials must have a wide range of knowledge. So knowledge resources are the most important resource used by local government authorities. Unfortunately law changes follow very quickly, so officials have to update their knowledge all the time. Officials should take part in training courses and they should have a permanent access to the current rules of law procedures which are applicable in the local administration. Officials should be willing to share their knowledge and to acquire the new one. Offices should acquire knowledge from a variety of sources, including their customers. Effective knowledge management in the offices of the local government requires the use of appropriate instruments, which very often are based on new technologies. In the article selected issues of knowledge management in local government offices as well as the examples of tools used in knowledge management are presented. The author also presents the solutions, in the field of knowledge management, used by the Municipality of Lublin City.
 
Publikacja znajduje się na liście MNiSW w części B
 
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics