Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Kodeks etyczny jako narzędzie służące do podnoszenia jakości usług administracji publicznej
Tytuł równoległy: An ethical code as a tool used to improve the quality of services provided by public administration
Autor: Suchodolski, Bartłomiej
URI: http://hdl.handle.net/11331/363
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 21 (94), 2012, s. 153-169
Abstract: Współczesne urzędy administracji publicznej mog być traktowane jako przedsiębiorstwa usługowe, które powinny przykładać dużą wagę do jakoąci ąwiadczonych przez siebie usług. Jednym z elementów wysokiej jakości świadczonych usług jest etyczne postępowanie urzędników. W celu zagwarantowania etycznego postępowania urzędników jednostki administracji publicznej coraz częściej opracowują kodeksy etyczne. Niniejszy artykuł obejmuje analizę pojęcia etyki, zagadnienia jakoąci usług administracji publicznej oraz prezentację i analizę przykładowych kodeksów etycznych jednostek administracji publicznej pod kątem ich wpływu na jakość świadczonych usług.
Description:
 
Present public administration institutions can be regarded as service-providing organizations which should focus great attention on the quality of their services. One of the elements of high quality of service provided is clerks’ ethical behaviour. In order to ensure the ethical conduct of clerks, public administration more and more often draw up ethical codes. This article comprises the analysis of the notion of ethics, the problem of the quality of government services and presentation and analysis of an exemplary ethical code introduced in public administration in terms of their impact on the quality of provided services.
 
Publikacja znajduje się na liście MNiSW w części B: 6 pkt.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics