Zarządzanie strategiczne transportem powietrznym w warunkach kryzysu paliwowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie strategiczne transportem powietrznym w warunkach kryzysu paliwowego
Tytuł równoległy: Air transport management strategy in the event of fuel crisis
Autor: Wąsowska, Katarzyna; Suchodolski, Bartłomiej
URI: http://hdl.handle.net/11331/362
Date: 2014
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 29 (102), 2014, s. 149-160
Abstract: Artykuł jest sprawozdaniem z badań prognostycznych, prowadzonych w ramach oceny światowych zasobów paliwowych. Jeden z aspektów wyczerpywania się zasobów ropy naftowej i obniżenia podaży paliw lotniczych skutkuje systematycznym wzrostem kosztów transportu powietrznego oraz wzrostem niedostępności dla większości użytkowników tego transportu. Z przeprowadzonych badań nasuwa się szereg wniosków odnośnie łagodzenia sytuacji kryzysowych w transporcie powietrznym. Najważniejsze z nich zostały omówione w niniejszym artykule i zawierają się w obszarach: ropa naftowa − nieodnawialny surowiec strategiczny; transport powietrzny na tle światowego kryzysu paliwowego; łagodzenie ograniczeń i skutków kryzysu paliwowego w funkcjonowaniu transportu powietrznego. Wnioski przedstawione w pracy mogą mieć znaczenie dla podejmowania strategicznych decyzji w zakresie wykorzystania transportu powietrznego.
Description:
 
The article is a report of predictive testing, conducted as part of the assessment of world's petroleum resources. One aspect of the depletion of oil resources and reduction ofthe supply of jet fuel is a systematic increase in the cost of air transport and the increased unavailability for most users of the transport. The study raises a number of proposals to mitigate crisis in air transport. The most important ones are discussed in this article and include the following areas: non-renewable petroleum strategic resource; Air Transport in the background of the global oil crisis; easing of restrictions and the effects of oil crisis in the operation of air transport.The conclusions presented in the work could have implications for strategic decision-making in the use of air transport.
 
Publikacja znajduje się na liście MNiSW w części B: 8 pkt
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics