Rozdzielanie, identyfikacja i oznaczanie składników osadu z produkcji olejów jadalnych w warunkach NP-HPLC

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rozdzielanie, identyfikacja i oznaczanie składników osadu z produkcji olejów jadalnych w warunkach NP-HPLC
Tytuł równoległy: Separation, identification and determination of sediment components from the production of edible oils under conditions of NP-HPLC
Autor: Nowak, Paulina; Pawłowicz, Roman; Kamiński, Marian
URI: http://hdl.handle.net/11331/3604
Date: 2016
Źródło: Camera Separatoria. T.8, nr 2 (2016) , s. 75-90
Abstract:
 
Praca dotyczy badań nad wykorzystaniem rozdzielania w warunkach adsorpcyjnej w normalnych układach faz wysokosprawnej kolumnowej chromatografii cieczowej (NP-HPLC) w celu wyjaśnienia składu uciążliwego osadu tworzącego się w płytowym wymienniku ciepła jako jednego z modułów systemu przeznaczonego do odzysku nieskroplonego heksanu po ekstrakcji oleju z nasion. W badaniach wykorzystano spektrofotometrię w zakresie UV-VIS, detekcję spektrofotometryczną UV-VIS-DAD i refraktometryczną (RID), a także fluorescencję rentgenowską (XRF). Badania wykazały, ze praktycznie jedynym składnikiem osadu okazała się siarka elementarna. Praca przedstawia, także metodykę identyfikacji i oznaczania siarki w roztworze lub w zawiesinie w oleju.
 
These research work concern the use of the separation adsorption conditions of the systems in normal phase column high performance liquid chromatography (NP-HPLC), in order to clarify the composition of inconvenient sediment formed in the plate heat exchanger, which is part of a system for recovery uncondensed hexane (after oil extraction from plant seeds). The study used UV-VIS spectrophotometry, the UV-VIS-DAD spectrophotometric and diferential refractometric detection (RID), but also X-ray fluorescence (XRF). The results showed that practically the only component of sediment is elemental sulfur. The paper presents, also a methods for identification and determination of sulfur in solution or suspension in oil.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics