Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 31 (104), 2015 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 31 (104), 2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jarocka, Paulina; Łyziński, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu oraz minimalizacji ryzyka występującego w trakcie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych konieczne jest zastosowanie zasad uregulowanych odpowiednimi przepisami. Dotyczą ...
 • Starzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Budżet jest najważniejszym planem finansowym państwa. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania budżetu gminy, z uwzględnieniem jego specyfiki, funkcji, rodzajów i struktury. W szczególności zwrócono uwagę na wady i ...
 • Gęsina, Milena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Budżet zadaniowy jest narzędziem zarządzania finansami w gminie. Przyczynia się do zwiększenia efektywności i przejrzystości wykorzystania środków publicznych. W artykule podjęto próbę określenia roli budżetu zadaniowego ...
 • Krawczyk, Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Związki wyznaniowe, a zwłaszcza Kościół katolicki, są podmiotami o skomplikowanym charakterze prawnym. Zamykanie ich jedynie w sferze instytucji prywatnych jest niewystarczające i wymyka się tym kategoriom. Toteż bardzo ...
 • Biardzka, Dominika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  W pracy przedstawiono skuteczność zastosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami. Odniesiono się do danych statystycznych w celu porównania efektywności wykorzystania takiego podejścia w stosunku do rozwiązań ...
 • Novikova, Kateryna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Wśród przyczyn problemów transformacyjnych czy też klęski modernizacyjnej w krajach byłego Związku Radzieckiego istnieje jedna, uważana za najważniejszą - korupcja, a także kilka innych zjawisk ściśle związanych z nieformalną ...
 • Kurovs, Jevgenijs (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Sytuacja na świecie zmienia się bardzo szybko, a sektor energetyczny nie jest wyjątkiem. Ograniczone zasoby naturalne, alternatywne środki, regulacje unijne oraz rozwój nowych technologii, to tylko kilka czynników, które ...
 • Walczuk, Konrad (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Polska uznająca się za demokratyczne państwo prawne jako jedną z głównych zasad konstytucyjnych przyjęła zasadę trójpodziału i równoważenia się władzy. Zatem Prezydent RP (zaliczany do władzy wykonawczej) i Marszałek Sejmu ...
 • Cieśla, Maria; Bogacki, Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  The paper presents theoretical and practical analysis of the actual mapping mechanisms involved in the simulation game. In particular, the educational nature of real logistics processes modelling was emphasized. A secondary, ...
 • Baranowska, Alicja; Zarzecka, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym również malin. Opłacalność uprawy malin zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale przede wszystkim od wielkości ...
 • Suchodolski, Bartłomiej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Realizacja tego działania przybierać może postać organizowania lub wspierania takiej działalności. ...
 • Wieremiej, Wiesław; Kuziemska, Beata; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Trębicka, Joanna; Wyrębek, Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Wieloletnie prognozy dotyczące ilości wytwarzanych osadów ściekowych zakładają systematyczny wzrost ich masy. Dane GUS wskazują, że masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych w 2011 roku wyniosła 519,2 tys. Mg s.m., ...
 • Kuziemska, Beata; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Odpady i związane z nimi zagrożenia są w ostatnich latach bardzo zauważalnym problemem z punktu widzenia ochrony środowiska. Szczególną grupą są odpady niebezpieczne, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi, a ...
 • Fermus-Bobowiec, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  W artykule został przedstawiony najem lokali mieszkalnych w Polsce Ludowej, oparty na administracyjnoprawnych formach dystrybucji mieszkań, sprowadzające się do tego, że przydział wydany przez władze kwaterunkowe (tzw. ...
 • Jaremen, Daria E.; Nawrocka, Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Krytyczna analiza publikacji z zakresu ekonomii i zarządzania pozwala stwierdzić, że badania zagadnienia łańcucha dostaw w turystyce należą do nielicznych, a jednocześnie są niewyczerpujące. W artykule dokonano przeglądu ...
 • Bartosiewicz, Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  A modern maritime container terminal must provide services within its area or in the nearby logistics centers. What is more,so as to adjust to changing market conditions marine terminals have to provide service packages ...
 • Grochowska, Agnieszka; Szaniawska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Companies that want to actively participate in the space of business connected with internet, will be forced to function in integrated structure, both from business and technological point of view. Currently, the ERP II ...
 • Rusak, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Ryzyko nieodłącznie towarzyszy działalności bankowej, a banki najbardziej narażone są na ryzyko kredytowe, którego nie mogą wyeliminować, ale starają się je zminimalizować. W artykule przedstawione zostało ryzyko kredytowe ...
 • Jalowska, Anna; Domańska, Joanna; Marcysiak, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Bednarczyk, Ewelina; Marciszek, Izabella; Marcysiak, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account