Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 30 (103), 2014 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 30 (103), 2014 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bombiak, Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Rozwój współczesnych przedsiębiorstw oraz wzrost ich wartości w coraz mniejszym stopniu zależą od zasobów materialnych, a w coraz większym od aktywów intelektualnych. Ważna staje się zatem ich identyfikacja, wartościowanie ...
 • Kuziemska, Beata; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław; Klej, Paulina; Pieniak-Lendzion, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej jest produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu, które znajduje coraz szersze zastosowanie w Polsce. Na wzór naszych zachodnich sąsiadów budujemy ...
 • Kubik, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Artykuł dotyczy problemu oceny pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Opracowanie to stanowi próbę zanalizowania błędów popełnianych przy ocenianiu pracowników, jak również źródło informacji, które pomoże je ...
 • Starzyńska, Katarzyna; Gęsina, Milena; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Skrzypek, Elżbieta; Saadi, Nella (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Społeczna odpowiedzialność biznesu cieszy się rosnącym zainteresowaniem w Polsce. Szczególnie dynamiczny rozwój można zauważyć od 2009 roku, kiedy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się indeks społecznie ...
 • Senkus, Piotr; Skrzypek, Adam; Łuczak, Miłosz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Liczne badania potwierdzają osiągnięte korzyści z przyjęcia ISO 14001 przejawiające się uznaniem zewnętrznym i korzyściami rynkowymi. Systemy zarządzania środowiskiem są dobrym narzędziem doskonalenia organizacji, wskazują ...
 • Ciołek, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Celem niniejszej publikacji jest ukazanie wybranych kwestii odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego na gruncie polskiego systemu normatywnego. Ochrona praw twórcy stanowiąca fundament regulacji prawnoautorskich ...
 • Sowa, Dominika; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Jankowski, Kazimierz; Truba, Milena; Wyrębek, Henryk; Cisek, Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Jako parki uważa się tereny zieleni o powierzchni co najmniej 2 ha. Ustawa o ochronie przyrody (2004) art. 5 pkt. 21 definiuje parki jako "tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, ...
 • Waściński, Tadeusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Celem opracowania jest przedstawienie procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem, koncepcji i techniki wykorzystywanych współcześnie w tym obszarze, na przykładzie przedsiębiorstwa ...
 • Szyprowski, Bartłomiej; Bojemski, Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Podczas II wojny światowej Polskie Państwo Podziemne zorganizowało własny aparat sprawiedliwości oraz jego zbrojne ramię specjalne - oddziały odpowiedzialne za likwidację konfidentów. Celem podjętych działań było zwalczanie ...
 • Czapski, Grzegorz; Marcysiak, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Szaniawska, Agnieszka; Grochowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Jednym z podstawowych czynników warunkujących podjęcie decyzji jest informacja. Posiadanie jej pomaga szybciej reagować na zachodzące wypadki oraz umożliwia dominowanie nad konkurencją. Systemem informacyjnym możemy ...
 • Bombiak, Edyta; Trojanowska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Kaczyńska, Wioletta; Korycińska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Niniejsza publikacja przedstawia oddziaływanie infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu. Ukazuje korzyści i negatywne skutki rozwijania infrastruktury drogowej a także elementy, które wpływają na konkurencyjność ...
 • Filipiuk, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Regulacje z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych są w ostatnich latach przedmiotem ożywionej dyskusji związanej nie tylko z rozwojem technicznych możliwości korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, ...
 • Nowogródzka, Teresa; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nyszk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W opracowaniu zwrócono uwagę na istotny aspekt znaczenia opakowania i jego roli w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Pierwszy kontakt konsumenta z produktem występuje najczęściej poprzez opakowanie. Walory ...
 • Szaniawska, Agnieszka; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Żurawek, Lena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Just In Time to koncepcja zajmująca się zarządzaniem zapasami. Uwzględnia również jakość produkcji i doskonalenie procesu dostarczenia surowca. Do jej wprowadzenia używa się TQM i KANBAN.
 • Korulczyk, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Dynamiczny rozwój transportu XX wieku w dużym stopniu przyczynił się do większego wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych i większej degradacji środowiska. W celu przeciwstawieniu się tym tendencjom Unia ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account