Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 30 (103), 2014 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 30 (103), 2014 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Łukasik, Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Wykorzystanie metod komunikacji w działaniach marketingowych ukierunkowanych na organizacyjne uczenie się i innowacje zawiera krótki opis działań marketingowych i opis tych działań, które są ukierunkowane na: - pozyskiwanie ...
 • Golik-Górecka, Grażyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu kluczowych narzędzi IT na realizację strategii marketingowo-logistycznej. Ta analiza ma wskazać poziom skuteczności realizacji strategii w firmach w kontekście możliwości jakie ...
 • Bombiak, Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Rozwój współczesnych przedsiębiorstw oraz wzrost ich wartości w coraz mniejszym stopniu zależą od zasobów materialnych, a w coraz większym od aktywów intelektualnych. Ważna staje się zatem ich identyfikacja, wartościowanie ...
 • Senkus, Piotr; Skrzypek, Adam; Łuczak, Miłosz; Malinowski, Artur (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Stoimy w obliczu "nowej rewolucji", a "Internet of Things" jest jednym z najważniejszych jej czynników. Jak w każdej rewolucji mamy do czynienia ze spontanicznym i wielośrodowiskowym ruchem. Jego skuteczność wymaga jednak ...
 • Szyprowski, Bartłomiej; Bojemski, Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Podczas II wojny światowej Polskie Państwo Podziemne zorganizowało własny aparat sprawiedliwości oraz jego zbrojne ramię specjalne - oddziały odpowiedzialne za likwidację konfidentów. Celem podjętych działań było zwalczanie ...
 • Senkus, Piotr; Skrzypek, Adam; Łuczak, Miłosz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Liczne badania potwierdzają osiągnięte korzyści z przyjęcia ISO 14001 przejawiające się uznaniem zewnętrznym i korzyściami rynkowymi. Systemy zarządzania środowiskiem są dobrym narzędziem doskonalenia organizacji, wskazują ...
 • Kuziemska, Beata; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław; Klej, Paulina; Pieniak-Lendzion, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej jest produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu, które znajduje coraz szersze zastosowanie w Polsce. Na wzór naszych zachodnich sąsiadów budujemy ...
 • Kubik, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Artykuł dotyczy problemu oceny pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Opracowanie to stanowi próbę zanalizowania błędów popełnianych przy ocenianiu pracowników, jak również źródło informacji, które pomoże je ...
 • Leszczyński, Paweł A. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  W przedstawionym artykule autor dokonuje generalnej charakterystyki polityki bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w kontekście jej podstaw konstytucyjnych oraz położenia geopolitycznego. Polityka bezpieczeństwa narodowego ...
 • Jankowski, Kazimierz; Truba, Milena; Wyrębek, Henryk; Cisek, Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Jako parki uważa się tereny zieleni o powierzchni co najmniej 2 ha. Ustawa o ochronie przyrody (2004) art. 5 pkt. 21 definiuje parki jako "tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, ...
 • Waściński, Tadeusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Celem opracowania jest przedstawienie procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem, koncepcji i techniki wykorzystywanych współcześnie w tym obszarze, na przykładzie przedsiębiorstwa ...
 • Skrzypek, Elżbieta; Saadi, Nella (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Społeczna odpowiedzialność biznesu cieszy się rosnącym zainteresowaniem w Polsce. Szczególnie dynamiczny rozwój można zauważyć od 2009 roku, kiedy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się indeks społecznie ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account