Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 30 (103), 2014 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 30 (103), 2014 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Zasępa, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  This paper examines the nature of venture capital activity on IPO markets. It determines that between the main IPO markets we see differences in IPO trends and venture capital activity. The period between 2000-2012 shows ...
 • Sowa, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Transakcje leasingowe są obecnie atrakcyjną formą pozyskiwania kapitału potrzebnego do rozwoju przedsiębiorstw bądź inwestowania w nowe technologie. Leasing jest stosunkowo łatwym sposobem na pozyskanie kapitału, szczególnie ...
 • Bombiak, Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Rozwój współczesnych przedsiębiorstw oraz wzrost ich wartości w coraz mniejszym stopniu zależą od zasobów materialnych, a w coraz większym od aktywów intelektualnych. Ważna staje się zatem ich identyfikacja, wartościowanie ...
 • Kuziemska, Beata; Trębicka, Joanna; Wieremiej, Wiesław; Klej, Paulina; Pieniak-Lendzion, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej jest produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu, które znajduje coraz szersze zastosowanie w Polsce. Na wzór naszych zachodnich sąsiadów budujemy ...
 • Kubik, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Artykuł dotyczy problemu oceny pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Opracowanie to stanowi próbę zanalizowania błędów popełnianych przy ocenianiu pracowników, jak również źródło informacji, które pomoże je ...
 • Starzyńska, Katarzyna; Gęsina, Milena; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Skrzypek, Elżbieta; Saadi, Nella (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Społeczna odpowiedzialność biznesu cieszy się rosnącym zainteresowaniem w Polsce. Szczególnie dynamiczny rozwój można zauważyć od 2009 roku, kiedy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się indeks społecznie ...
 • Senkus, Piotr; Skrzypek, Adam; Łuczak, Miłosz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Liczne badania potwierdzają osiągnięte korzyści z przyjęcia ISO 14001 przejawiające się uznaniem zewnętrznym i korzyściami rynkowymi. Systemy zarządzania środowiskiem są dobrym narzędziem doskonalenia organizacji, wskazują ...
 • Ciołek, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Celem niniejszej publikacji jest ukazanie wybranych kwestii odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego na gruncie polskiego systemu normatywnego. Ochrona praw twórcy stanowiąca fundament regulacji prawnoautorskich ...
 • Sowa, Dominika; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Jankowski, Kazimierz; Truba, Milena; Wyrębek, Henryk; Cisek, Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Jako parki uważa się tereny zieleni o powierzchni co najmniej 2 ha. Ustawa o ochronie przyrody (2004) art. 5 pkt. 21 definiuje parki jako "tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, ...
 • Waściński, Tadeusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Celem opracowania jest przedstawienie procesów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw ze szczególnym uwzględnieniem, koncepcji i techniki wykorzystywanych współcześnie w tym obszarze, na przykładzie przedsiębiorstwa ...
 • Szyprowski, Bartłomiej; Bojemski, Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Podczas II wojny światowej Polskie Państwo Podziemne zorganizowało własny aparat sprawiedliwości oraz jego zbrojne ramię specjalne - oddziały odpowiedzialne za likwidację konfidentów. Celem podjętych działań było zwalczanie ...
 • Czapski, Grzegorz; Marcysiak, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Szaniawska, Agnieszka; Grochowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Jednym z podstawowych czynników warunkujących podjęcie decyzji jest informacja. Posiadanie jej pomaga szybciej reagować na zachodzące wypadki oraz umożliwia dominowanie nad konkurencją. Systemem informacyjnym możemy ...
 • Bombiak, Edyta; Trojanowska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Kaczyńska, Wioletta; Korycińska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Niniejsza publikacja przedstawia oddziaływanie infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu. Ukazuje korzyści i negatywne skutki rozwijania infrastruktury drogowej a także elementy, które wpływają na konkurencyjność ...
 • Filipiuk, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Regulacje z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych są w ostatnich latach przedmiotem ożywionej dyskusji związanej nie tylko z rozwojem technicznych możliwości korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, ...
 • Nowogródzka, Teresa; Pieniak-Lendzion, Krystyna; Nyszk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W opracowaniu zwrócono uwagę na istotny aspekt znaczenia opakowania i jego roli w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Pierwszy kontakt konsumenta z produktem występuje najczęściej poprzez opakowanie. Walory ...
 • Szaniawska, Agnieszka; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account